Blockchain vyöryy kaikkialle

Blockchain-tekniikka mahdollistaa jaetun tietokannan, jossa jokaisella sitä käyttävällä henkilöllä on tietokannasta käytössään täydellinen paikallinen kopio. Kyseessä on aito vertaisverkko, jossa toisilleen vieraat toimijat voivat tuottaa ja ylläpitää tietokantoja hajautetusti.

LEAP The Nordic Accelerator Program - All Things Legal When Scaling


Osallistuimme 17.5.2017 Helsinki Think Company Oy:n LEAP-kiihdytysohjelmaan business/legal -workshop partnerina.

Osakassopimus – Pohja tulevaisuudelle

Uusia startup-yhtiöitä avustaessani kuulen usein lausahduksen ”ei me varmaan tarvita osakassopimusta, me tossa jo puhuttiin miten homma hoidetaan”. Usein asia onkin pääpiirteittäin juuri näin; yhtiön osakeomistukset jaetaan tasan, Matti hoitaa myynnin, Antti koodaamisen ja Kaija vastaa lisärahoituksen hankkimisesta. Tässä vaiheessa yhtiöoikeusjuristin päässä kuitenkin herää sarja ”mitä jos” -kysymyksiä. Mitä, jos Matti sanoo siirtyvänsä kilpailijalle, Kaija tahtoo myydä osakkeensa, tai jos Antti suivaantuu kaikesta tästä ja sanoo myyvänsä kotona itse naputtamansa koodinpätkän Googlelle?

Rakennusluvan perusteella toimivan tuulipuiston melusääntely

Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista (1107/2015) astui voimaan 1.9.2015. Asetusta ei lähtökohtaisesti sovelleta tuulivoimalaan, jolla oli lainvoimainen ympäristölupa tai rakennuslupa asetuksen voimaan tullessa. Siirtymäsäännöksen mukaisesti kyseistä asetusta sovelletaan kuitenkin ”harkittaessa rakennusluvan perusteella toimivan tuulivoimalan ympäristöluvan tarvetta ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 3 kohdan perusteella”.

Juridisen projektinhallinnan merkitys rakennusurakassa

Rakennusprojekti lähtee sopimuksesta, ja toisinaan rakennusriidan perimmäisenä syynä on yksinkertaisesti huono sopimus, joka ei turvannut hankkeelle asetettuja tavoitteita. Hyvistäkin sopimuksista kuitenkin syntyy riitoja. Miksi näin on, ja voitaisiinko riitoja jotenkin välttää?

IoT oli vahvasti esillä Mobile World Congress 2017 -tapahtumassa Barcelonassa

IoT, eli asioiden ja esineiden Internet, muuttaa tapaamme toimia, tehdä valintoja, liikkua ja kommunikoida. Internet of Things on satojen miljoonien eurojen markkina vuoteen 2020 mennessä.

Kartelliuhrin mahdollisuus korvauksiin paranee

Viime aikoina Suomessa on ollut käynnissä useita merkittäviä kartelleihin liittyviä vahingonkorvausoikeudenkäyntejä. Korvauksia on haettu julkisuudessakin tiiviisti käsitellyissä varaosakartellissa, asfalttikartellissa sekä raakapuukartellissa.

Mäkitalo Startup Ventures Clinic 9.2.2017

Järjestimme viime viikolla kuluvan vuoden ensimmäisen kasvuyrittäjille suunnatun Startup Ventures Clinic -tilaisuuden. Meillä oli tupa täynnä eteenpäin pyrkiviä innostuneita yrittäjiä, ja iltaa voi hyvällä syyllä kutsua oikein onnistuneeksi, sillä osallistujat viihtyivät tilaisuudessa sille alun perin varattua aikaa pidempäänkin.

Työsopimuslaki uudistui vuodenvaihteessa

Vuoden alussa voimaan tulleet työsopimuslain muutokset ovat tuoneet uudistuksia yritysten jokapäiväiseen elämään.

Suomi 100 –juhlavuosi – Onnistutaan yhdessä

Yksi Suomi 100 –juhlavuoden teemoista on onnistutaan yhdessä. Toimistomme on asiantuntijana auttamassa joitakin Suomi 100 –hankkeessa mukana olevia yhtiöitä niiden oikeudellisissa kysymyksissä ja kasvutarinoissa kohti kansainvälisiä markkinoita.