Blockchain vyöryy kaikkialle

[fa icon="calendar"] 15. kesäkuuta, 2017 by Marja Hohti

makitalo_blockchain.jpg

Blockchain-tekniikka mahdollistaa jaetun tietokannan, jossa jokaisella sitä käyttävällä henkilöllä on tietokannasta käytössään täydellinen paikallinen kopio. Kyseessä on aito vertaisverkko, jossa toisilleen vieraat toimijat voivat tuottaa ja ylläpitää tietokantoja hajautetusti. Blockchain toteutetaan transaktiologina tai listana, joka jaetaan osallistujien kesken ja se sisältö voidaan todentaa monesta lähteestä. Jokainen transaktio sisältää edellisen transaktion tiivisteen. Tästä syytä tietojen alkuperä ja oikeellisuus voidaan varmentaa. Teknologian ominaisuuksien avulla voidaan muuttaa liiketoimintamalleja, parantaa asiakaskokemusta, automatisoida tuotantoketjuja, transaktioiden/sopimusten laadintaa, alkuperän aitouden varmentamista, laadunvarmistamista, turvallisuutta ja luoda uusia digitaalisia valuuttoja, operoida laitteiden välisiä maksuja, ylläpitää luotettavia rekistereitä ja parantaa mm. tietoturvaa.

Blockchain-teknologian käyttö mahdollistaa datan täyden kierron ja sen avulla voidaan löytää poikkeamia prosesseista ja parantaa niitä. Teknologian käyttävyys perustuu neljään keskeiseen elementtiin, jotka ovat i) datavarmuus (riskienhallinta esimerkiksi tuotantoketjun epäkohtien aikaisempi identifiointi), ii) demokraattisuus, iii) esteettömyys ja iv) älykkyys (esimerkiksi transaktioiden hallinnassa voidaan poistaa tarpeettomia väliportaita ja saada kustannussäästöjä toimintoja tehostamalla). Edellä mainittujen neljän vahvan ominaisuutensa johdosta Blockchain soveltuu kaikille toimialoille.

Lisäksi blockchain-teknologian avulla on mahdollista tehdä esimerkiksi tuotetestailua käyttäjien kanssa ketterällä mallilla datakiertoa hyödyntäen.

Yritysten lisäksi myös kuluttajat hyötyvät blockchain-teknologiasta. Kuluttajat voivat tehdä vastuullisia ja ympäristöä säästäviä arvovalintoja, ja voivat varmistua raaka-aineiden alkuperästä tai esimerkiksi välttää tuoteväärennöksen hankkimisen.

Blockchain on ennen kaikkea mahdollistaja ja sen avulla voidaan vähentää henkilötyötä tuotanto- ja logistiikkaketjujen väliportaissa. Sopimusten osalta on huomattava, että kyseessä on transaktioiden hallintaan liittyvä teknologia, ja sopimuksiin liittyy aina toimialakohtaisia reunaehtoja ja regulaatiota, joten ne toimivat parhaiten yhteistyössä perinteisen sopimusviitekehyksen apuna ja sen sisällä.

Blockchain-teknologia on tunnettu pankkimaailmasta ja monet liittävät sen ajattelussaan bitcoins-kryptovaluuttaan. On erittäin todennäköistä, että virtuaalivaluuttoja ja järjestelmiä syntyy useita kymmeniä. Pankki ja finanssitoimialaosaamisestaan tunnetut maat johtavat kehitystä. Kehityksen ja markkinaosuuksien kärjessä on Yhdysvallat reilun kolmanneksen markkinaosuudella (36 %) ja toiseksi suurin osuus on Englannilla (14 %) tämän hetken alueellisista markkinoista.

Yhdysvalloissa esimerkiksi Delawaren osavaltiossa kuvernööri Markell on käynnistänyt hankkeita joilla osoitetaan, että osavaltio suhtautuu positiivisesti blockchain-teknologiaan. Esimerkkinä näistä hankkeista ovat osavaltion asiakirja-arkistojen siirtäminen hallinnoitavaksi blockchain-teknologian avulla sekä yhdysvaltalaisten yhtiöiden osakkaiden oikeuksien ja pääoman hallinta tämän teknologian avulla.
Voit lukea lisää aiheesta täältä.

Kiina on kolmantena 4,5 % markkinaosuudella ja Kanada aivan lähituntumassa 4 % markkinaosuudella. Singaporessa hallitus päätti yhteistyössä paikallisten pankkien kanssa hyödyntää blockchain-teknologiaa muutama vuosi sen jälkeen kun vuonna 2014 Standard Chartered PLC menetti useita kymmeniä miljoonia US dollareita kiinalaisen liikemiehen Qingdaon port alumiinipetoksen yhteydessä, jonka kokonaisarvo oli satoja miljoonia US dollareita. Petoksessa käytettiin useita kopioita laskuista ja asiakirjoista, jotka koskivat samaa tuotetta. Blockchain-teknologian avulla jokainen tuote/lasku saa yksilöllisen tunnisteen, joka varmistaa sen aitouden. Tunnistetta voidaan jakaa eri pankkien välillä ilman tarvetta toimittaa muita tietoja, ja järjestelmä hälyttää väärinkäytöksen yrittämisestä automaattisesti.

Tuote- ja palveluinfrastruktuuriin liittyvät sovellukset johtavat sovellusalueina ja ne ovat ohittaneet kaupankäyntiä, investointeja ja vaihtoa koskevat palvelut. Myös talouspalvelut ja maksuliikennepalvelut ovat markkinaosuuksiltaan pienempiä tuote- ja palveluinfrastruktuuriin verrattuna.

Blockchain-teknologia on lisäksi käytössä tuotantoketjun ja logistiikan alueella, markkinoinnissa ja kaupankäynnissä sekä sisällönhallinnassa. Gorvernance/compliance-palveluissa, kaivosteollisuudessa, datan analysointipalveluissa, viihde- ja peliteollisuudessa, maksupalveluissa, sähköisissä kukkaroissa, joukkorahoituksessa ja esimerkiksi kierto- ja vaihdantataloudessa.

makitalo_blockchain (ID 189838).jpgFrancois Sonnet kertoi Blockchain Expo Europe 2017 -tilaisuudessa Berliinissä (1.6.2017-2.6.2017) SolarCoin-palkitsemisohjelmasta, jossa kotitaloudet voivat tuottaa ja jakaa aurinkosähköä vertaisverkossa. Osallistujat voivat ansaita SolarCoin-virtuaalivaluuttaa, joka muutetaan US dollareiksi. Ohjelmalla tuetaan pieniä ja keskisuuria aurinkoenergiahankkeita, joiden rahoituksen saaminen on hankalaa. Aurinkoenergian markkinaosuus on vahvasti kasvamassa ja maailmassa on tällä hetkellä 7 miljoonaa aurinkosähkön tuotantoyksikköä. IEA ja BNEF ennustavat, että aurinkosähköä tuottavia kotitalouksia on yli 200 miljoonaa vuoteen 2040 mennessä.

Osallistuin ennen tätä konferenssia round table -keskusteluun blockchain-teknologian käyttömahdollisuuksista terveyden ja sairaanhoidon alueella Upgraded Life 2017 -tilaisuudessa. Teknologian avulla voidaan määrittää kenellä terveyden- ja sairaanhoidon ammattilaisella on oikeus tarkastella potilastietoja ja potilastiedot välittyvät läpinäkyvästi valituille yksiköille samalla kun potilaalla on tietojen hallintaoikeus.

Uskon, että teknologian käyttäminen erityisesti private blockchain -toimialakohtaisilla allokaatioilla ja useiden toimijoiden muodostamilla koalitiolla on avain teknologian yleistymiseen. Blockchain-teknologiaan liittyviä innovaatioita patentoidaan myös runsaasti. Mielestäni toimivin malli voisi syntyä samantyylisellä järjestelyllä, joka on käytössä broadcasting-liiketoiminnan osalta, jossa monikansallisesti ja toimialakohtaisesti luodaan toimivat IPR- ja kaupalliset ehdot.

On hienoa auttaa myös suomalaisia päämiehiämme blockchain-teknologian kehityksessä ja siihen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Kuva 1: Blockchain Expo Europe 2017
Kuva 2: Estrell-konferenssikeskus, Berliini

Kuvat ja teksti: Marja Hohti

Tägit: IoT, IPR, automatisaatio, Blockchain, asiakaskokemus

Tilaa uutiskirjeemme tästä!

Uusimmat kirjoitukset