Juridisen projektinhallinnan merkitys rakennusurakassa

[fa icon="calendar"] 20. maaliskuuta, 2017 by Rosa Haikonen

rakennusurakat_projektinhallinta.jpg

Rakennusprojekti lähtee sopimuksesta, ja toisinaan rakennusriidan perimmäisenä syynä on yksinkertaisesti huono sopimus, joka ei turvannut hankkeelle asetettuja tavoitteita. Hyvistäkin sopimuksista kuitenkin syntyy riitoja. Miksi näin on, ja voitaisiinko riitoja jotenkin välttää?

Valitettavan usein riitaisten rakennusprojektien ongelmien taustalla on se, että huolellisesti laadittu ja pitkään neuvoteltu sopimusasiakirja allekirjoitetaan, tallennetaan projektipankkiin ja unohdetaan. Työmaalla sopimuksen toteuttamisesta vastaava henkilöstö toimii ”niin kuin on ennenkin tehty”, kunnes projektissa on ajauduttu riitaan, jota ei enää hyvällä tahdolla ja yhteistyöhengessä sovita.

Projektin ollessa käynnissä tekeminen keskittyy ja energia käytetään konkreettiseen työhön ja yhteiseen tekemiseen. Kirjausten ja tilanteiden arvioiminen sopimuksen näkökulmasta jää usein tekemättä.

Kuitenkin työmaakokouspöytäkirjojen ja muiden urakka-aikaisten muistioiden kirjaukset ja oikea-aikaiset reklamoinnit ovat avainasemassa, mikäli projektissa ajaudutaan riitaan. Oikeusriidoissa usein parhaankaan todistajan painoarvo ei ole sama kuin urakka-asiakirjassa oleva selkeä kirjaus. Jos taas kirjaukset ovat tulkinnanvaraisia tai epäselviä, jäädään projektissa toimivien henkilöiden kertomusten varaan. Ajan kuluessa muistivirheet ja subjektiiviset tulkinnat saavat tällöin yhä merkittävämpää jalansijaa.

Sopimuksen noudattaminen toteutuksen aikana on tärkeää myös siksi, että vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella työmaan käytännöt voivat syrjäyttää sen, mitä kirjallisessa sopimuksessa on sovittu esimerkiksi lisäkustannuksien tai lisäajan sopimisen edellytyksistä.

Oikeudellisella projektinhallinnalla on suuri merkitys rakennusprojektin laadun, hinnan ja aikataulun turvaamisessa. Riiteleminen on kallista, ja projektin tunteva juristi voi usein auttaa uhkaavien ongelmien ratkomisessa kesken projektin estäen tilanteen eskaloitumisen suurempaan riitaan.

Kun työmaa tuntee sopimuksen ja toimii dokumentoidusti sen mukaan, vähenevät oikeudelliset riskit projektin kaikilta osapuolilta. Ja jos riskit realisoituvat, asiat voidaan ratkaista yhdessä kirjattujen tosiasioiden perusteella niin kuin alun perin on sovittu.

Juridiikan resurssista saadaan paras hyöty silloin, kun se otetaan kiinteäksi osaksi rakennusprojektin organisaatiota jo sopimuksen neuvotteluvaiheesta lähtien ja hyödynnetään juridista projektinhallintaa silloin, kun asioihin on vielä mahdollista vaikuttaa ennaltaehkäisevästi.

Mäkitalo tarjoaa juridisen projektinhallinnan resurssin projektiisi mutkattomasti ja tehokkaasti. Kokemuksemme kautta tunnemme alan, toimimme käytännönläheisesti ja säästämme aikasi siihen mihin se on tarkoitettu – rakentamaan menestystä.


OTM Rosa Haikonen

Kirjoittaja toimii Mäkitalon Kiinteistöt- ja rakentaminen praktiikassa ja on ollut mukana Mäkitalon rakennusriitatiimissä, jossa asianajaja, osakas Juho Lönnblad sekä asianajaja Marja Norrena menestyksekkäästi edustivat Kevan omistamaa kiinteistöyhtiötä yli 50 miljoonan euron arvoista urakkasopimusta koskevassa riidassa, joka koski vuokra-asuntokohteen pääurakkasopimukseen liittyviä sopimuserimielisyyksiä. Riidan intressi oli yli 10 miljoonaa euroa. Keva on Suomen suurin eläkevakuuttaja.

Tägit: Kiinteistöt ja rakentaminen, Projektinhallinta

Tilaa uutiskirjeemme tästä!

Uusimmat kirjoitukset