Big data: Tietosuojalainsäädäntö ja sopimusehdot

Big datalla haasteita datan käsittelemiseksi GDPR:n mukaisesti. Anonyymi data voi muuttua henkilötiedoksi ja dataa koskevien sopimusehtojen tulee olla kunnossa.

Uusi työaikalaki tulee, onko yrityksesi valmis?

Yrityksen tarpeisiin ja toimintaan sopiva työaikajärjestelmä on sekä työnantajan että työntekijän etu. Joustavammat työaikajärjestelyt voivat tuottaa palkkakustannussäästöjä, kun työntekijöiden on mahdollista suunnitella työajankäyttö tosiasiallisten työtehtäviensä mukaan.

Kiinteistöpanttioikeus ja velallisen konkurssi

Kiinteä omaisuus muodostaa konkurssimenettelyissä taloudellisesti merkittävän omaisuuslajin, joka on myös usein velallisyhtiön konkurssissa yhtiön velkojen vakuutena.

Yleinen tietosuoja-asetus tai: kuinka lakkasin olemasta huolissani ja opin rakastamaan tietosuojaa

Viimeisten vuosikymmenien globalisaatio ja teknologian ripeä kehitys ovat tuoneet esiin uusia haasteita henkilötietojen suojaamiselle. Modernin teknologian avulla niin julkiset kuin yksityisetkin toimijat pystyvät tarjoamaan yksittäiselle henkilölle lukemattoman määrän tapoja jakaa sekä käyttää henkilötietoja. Yksilöiden kasvava halu hyödyntää henkilötietojaan on johtanut laajaan tietojen jakamiseen yksityisen ja julkisen sektorin palveluntarjoajien kanssa.

Blockchain vyöryy kaikkialle

Blockchain-tekniikka mahdollistaa jaetun tietokannan, jossa jokaisella sitä käyttävällä henkilöllä on tietokannasta käytössään täydellinen paikallinen kopio. Kyseessä on aito vertaisverkko, jossa toisilleen vieraat toimijat voivat tuottaa ja ylläpitää tietokantoja hajautetusti.

LEAP The Nordic Accelerator Program - All Things Legal When Scaling


Osallistuimme 17.5.2017 Helsinki Think Company Oy:n LEAP-kiihdytysohjelmaan business/legal -workshop partnerina.

Osakassopimus – Pohja tulevaisuudelle

Uusia startup-yhtiöitä avustaessani kuulen usein lausahduksen ”ei me varmaan tarvita osakassopimusta, me tossa jo puhuttiin miten homma hoidetaan”. Usein asia onkin pääpiirteittäin juuri näin; yhtiön osakeomistukset jaetaan tasan, Matti hoitaa myynnin, Antti koodaamisen ja Kaija vastaa lisärahoituksen hankkimisesta. Tässä vaiheessa yhtiöoikeusjuristin päässä kuitenkin herää sarja ”mitä jos” -kysymyksiä. Mitä, jos Matti sanoo siirtyvänsä kilpailijalle, Kaija tahtoo myydä osakkeensa, tai jos Antti suivaantuu kaikesta tästä ja sanoo myyvänsä kotona itse naputtamansa koodinpätkän Googlelle?

Rakennusluvan perusteella toimivan tuulipuiston melusääntely

Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista (1107/2015) astui voimaan 1.9.2015. Asetusta ei lähtökohtaisesti sovelleta tuulivoimalaan, jolla oli lainvoimainen ympäristölupa tai rakennuslupa asetuksen voimaan tullessa. Siirtymäsäännöksen mukaisesti kyseistä asetusta sovelletaan kuitenkin ”harkittaessa rakennusluvan perusteella toimivan tuulivoimalan ympäristöluvan tarvetta ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 3 kohdan perusteella”.

Juridisen projektinhallinnan merkitys rakennusurakassa

Rakennusprojekti lähtee sopimuksesta, ja toisinaan rakennusriidan perimmäisenä syynä on yksinkertaisesti huono sopimus, joka ei turvannut hankkeelle asetettuja tavoitteita. Hyvistäkin sopimuksista kuitenkin syntyy riitoja. Miksi näin on, ja voitaisiinko riitoja jotenkin välttää?

IoT oli vahvasti esillä Mobile World Congress 2017 -tapahtumassa Barcelonassa

IoT, eli asioiden ja esineiden Internet, muuttaa tapaamme toimia, tehdä valintoja, liikkua ja kommunikoida. Internet of Things on satojen miljoonien eurojen markkina vuoteen 2020 mennessä.

Tilaa uutiskirjeemme tästä!

Uusimmat kirjoitukset