Miettinen Jenni_2021_500x500_II

Jenni Miettinen

Asianajaja, varatuomari

Jenni Miettisellä on laaja-alainen kokemus julkisista hankinnoista, kilpailutusten läpiviennistä ja muutoksenhakuprosesseista niin hankintayksikön edustajana kuin hankintayksiköitä neuvovana asiantuntijanakin. Jenni on perehtynyt myös erityisalojen hankintalain ja puolustus- ja turvallisuushankintalain mukaisiin hankintoihin ja niihin liittyviin toimialoihin. Hän avustaa asiakkaita sekä hankintojen valmistelussa, hankintasopimusten laadinnassa ja hankintamenettelyissä että toimii oikeudenkäyntiasiamiehenä hankinta-asioissa.

Ennen Mäkitaloa Jenni on toiminut julkisten hankintojen asiantuntijana yksityisessä yrityksessä ja hankintalakimiehenä suuressa hankintayksikössä. Lisäksi Jenni on työskennellyt liikejuridiikkaan keskittyvässä asianajotoimistossa ja suorittanut tuomioistuinharjoittelun.

Erityisosaaminen

Julkiset hankinnat, sopimusoikeus

Koulutus

2021 Suomen Asianajajaliiton jäsen

2020 Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

2018 Varatuomari, Pirkanmaan käräjäoikeus

2015 OTM, Lapin yliopisto

2013 Universität zu Köln, Saksa