Julkiset hankinnat

Asiantuntijamme avustavat sekä hankintayksiköitä että palveluntarjoajia kaikissa julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä ja hankintaprosessien kaikissa vaiheissa.

Ota yhteyttä ›

Niin tarjouskilpailun laatiminen kuin kilpailutukseen osallistuminenkin vaativat syvällistä osaamista hankintalainsäädännöstä ja -käytännöistä. Avustamme kaikkia julkisiin hankintoihin osallistuvia tahoja, kuten viranomaisia, kuntia, kuntayhtymiä, valtion virastoja ja liikelaitoksia, yhteisöjä ja yrityksiä.

Oli kyseessä sitten hankintailmoitusten, tarjouspyyntöjen tai hankintapäätösten laatiminen, monipuoliset palvelumme auttavat asiakkaitamme tunnistamaan ja hyödyntämään sopivimmat ratkaisut, ennaltaehkäisemään epävarmuustekijöitä ja toimimaan tehokkaasti hankintalain edellyttämällä tavalla. Lisäksi autamme asiakkaitamme julkisia hankintoja koskevissa asioissa markkinatuomioistuimessa.