Julkisia hankintoja koskeva artikkeli Defensor Legisissä

Asianajaja, varatuomari Sami Rautiainen on julkaissut artikkelin Defensor Legisissä koskien keskeisiä poikkeuksia julkisesta kilpailuttamisvelvoitteesta energiahuollon alalla. 

Julkistaustaisten toimijoiden tulee lähtökohtaisesti kilpailuttaa hankintansa julkisista hankinnoista annettujen säännösten mukaisesti. Hankintoja koskevat lait sisältävät kuitenkin useita poikkeuksia, jolloin ne eivät tule sovellettaviksi, eikä hankintaa siten tarvitse toteuttaa laissa määritellyin menettelyin. Hankinta-asioista vastaava asianajajamme Sami Rautiainen on julkaissut tuoreessa, 18.4.2018 julkaistussa Defensor Legisissä N:o 2/2018 artikkelin, jossa käydään läpi keskeiset soveltumispoikkeamat erityisesti energiahuollon alalla. Voit lukea artikkelin täältä.

Tilaa uutiskirjeemme tästä!

Tuoreimmat uutiset